Zmiana pracy, a stres

3 stycznia 2023

Rozpoczęcie nowej pracy, bądź zmiana stanowiska to wiele nowych wyzwań i obowiązków zawodowych. Psychologowie Holmes i Rahe na podstawie przeprowadzonych badań stworzyli listę 43 najbardziej stresujących sytuacji życiowych. Na 8 miejscu znalazło się zwolnienie z pracy, a na 18 – zmiana pracy. Jak widać, sytuacje związane z życiem zawodowym są praktycznie w czołówce listy. Dlaczego? Praca jest źródłem dochodu, ale dla wielu osób także źródłem satysfakcji i silnym motywatorem. Rozpoczęcie nowej pracy wiąże się często ze zmianami dotychczasowych schematów działania, a także pewnymi obawami. Czy stres zawsze jest negatywny? Jak wiąże się ze zmianą pracy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

STRES

Jak możemy definiować stres?

W psychologii istnieje wiele różnych definicji stresu. Możemy ujmować go biologicznie jako zespół pewnych reakcji fizjologicznych w odpowiedzi na bodźce, które zakłócają równowagę naszego organizmu. Możemy także rozpatrywać go jako transakcję lub pewną relację między zasobami człowieka, a wymaganiami środowiska. Przy czym relacja ta jest oceniana przez człowieka jako przekraczająca w jakiś sposób jego zasoby. Może mieć charakter, np. wyzwania, bądź zagrożenia. To, jakie emocje będą nam towarzyszyły i jak sobie z tą sytuacją poradzimy zależy od tego jakie nadamy jej znaczenie i jak ją zinterpretujemy.

Czy stres zawsze jest negatywny?

Odpowiedź brzmi: nie. 🙂 Stres to zespół reakcji, które także mają za zadanie motywować nas do działania w sytuacjach, które w danym momencie są dla nas problematyczne. Do pewnego momentu możemy mówić o tak zwanym eustresie, czyli stresie motywującym, optymalnym poziomie pobudzenia, podczas, którego możemy zachować efektywność naszych działań bez negatywnego wpływu na nasze ogólne funkcjonowanie. Gdy stres jest przewlekły i człowiek nie ma zasobów, aby sobie z nim poradzić, pojawia się dystres, czyli stres negatywny, wyniszczający. Taki długotrwały stres może doprowadzić do objawów fizjologicznych w odpowiedzi na ten stan.

Dużo mówi się o walce ze stresem. A czy stres jest czymś, z czym należy walczyć?

Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia i nie trzeba z nim walczyć. Bardziej niż walczyć, można nauczyć się adaptacyjnych sposobów radzenia sobie, aby nie oddziaływał negatywnie na nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie.

Dlaczego zmiana pracy jest stresującym wydarzeniem?

Zmiana pracy może powodować stres, ponieważ często boimy się tego co nieznane. Nowe środowisko pracy, nowe obowiązki, nowa kultura pracy, nowi koledzy i koleżanki. Czasami boimy się tego, że nie poradzimy sobie w nowym miejscu pracy. Zastanawiamy się, czy uda nam się zintegrować z dotychczasowymi pracownikami, jakie będą nasze nowe obowiązki i czy będziemy sobie z nimi radzić. Stres może wywoływać brak jasno określonych i sprecyzowanych zadań na początku współpracy. Dlatego tak istotny jest dobry onboarding, podczas którego zadania i wymagania zostaną przedstawione odpowiednio wcześniej. Jest to dobry moment na pytania i zapoznanie się z funkcjonowaniem nowej organizacji. Początkowe zagubienie i stres w trakcie zmiany pracy to coś normalnego. Warto dać sobie czas na zapoznanie się z otoczeniem. Nowa praca to sporo nowych wyzwań i właśnie w ten sposób warto myśleć o zmianie. Jako wyzwanie, a nie zagrożenie. Jako szansa na dalszy rozwój i poznanie ciekawych osób. 

Edukacja na temat stresu

Dobrym sposobem jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat tego zjawiska dzięki różnego rodzaju szkoleniom i warsztatom. Ostatnio nasi Candidowi psycholodzy Klaudia Tomczyk i Jakub Zieliński przeprowadzili z Zespołem warsztaty na temat stresu. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak radzić sobie ze stresem. Dzięki otwartej dyskusji i kameralnej atmosferze odpowiedzieliśmy na pytanie, czym jest dla nas stres i jak na niego reagujemy. Podczas tego spotkania zespół wspólnie generował pomysły jak radzić sobie ze stresem w różnych sytuacjach. Dodatkowo poruszyliśmy również temat stresu przewlekłego, jego objawów i konsekwencji zdrowotnych dla organizmu. 

Dzięki tego typu warsztatom, zespół może lepiej poznać siebie nawzajem oraz podzielić się spostrzeżeniami na temat różnych stresorów i reakcji na nie.
Pamiętajmy, że zwiększanie wiedzy i świadomości na temat stresu, może umożliwić dostrzeżenie pewnych niepokojących sygnałów wśród pracowników zmagających się np. z wypaleniem zawodowym. Odpowiednia reakcja otoczenia może pomóc takim osobom.
Podsumowując – stres jest nieodłącznym elementem w życiu zawodowym.

Praca w nowej firmie i nowe zadania mogą generować stres, ale warto dać sobie czas, aby odnaleźć się w nowej sytuacji. Stres związany z nową pracą, szczególnie w pierwszych dniach pracy jest czymś zupełnie normalnym. Każda zmiana niesie za sobą pewne obawy i niepewność, jednak warto potraktować nową pracę jako ciekawe wyzwanie i szansę na dalszy rozwój.

About the Authors

Klaudia ☁️

- LinkedIn

Wcześniej Tech Sourcing Partner, a obecnie Tech Rekruterka, która działa również jako Agentka Kariery w IT. Pomaga programistom znaleźć pracę zgodną z ich oczekiwaniami.