Kompetencje przyszłości branży IT

10 listopada 2022

Powszechnie wiadomo, że od specjalistów IT wymaga się umiejętności pracy z nowymi technologiami i wielu kompetencji twardych. Postępująca transformacja cyfrowa, przyczyniła się do rozwoju sektora IT i sprawiła, że na rynek IT wkraczają nowe role i powstaje wiele nowych stanowisk pracy. Jednak pracodawcy zwracają uwagę również na kompetencje miękkie pracowników. Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a wraz z rozwojem nowych technologii, zmieniają się wymagania co do posiadanych umiejętności IT i rośnie potrzeba rozwoju kompetencji. 

W poniższym artykule dowiesz się jakie są kompetencje przyszłości branży IT, dlaczego rozwój miękkich kompetencji jest istotny oraz jak można zadbać o rozwój kompetencji przyszłości.

Kluczowe kompetencje przyszłości

Poniżej wymieniliśmy niektóre kompetencje przyszłości, które można uznać za kluczowe w obecnych czasach i przyszłości pracownika IT. Posiadanie tych kompetencji na wysokim poziomie nie tylko sprawia, że szansa na znalezienie dobrej i ciekawej pracy jest większa, ale także zwiększa efektywność pracowników branży IT.

Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów

Jak wymyślić dobre rozwiązanie w krótkim czasie i uzyskać przy tym dobre efekty? Odpowiedź brzmi: kreatywność. Kreatywność to tworzenie nowych, nietypowych i ciekawych rozwiązań. W branży IT może to być np. wykorzystanie nowych technologii do rozwiązania problemu, którego dotychczas nie dało się rozwiązać, organizacja pracy i zarządzanie projektami IT w taki sposób, aby wprowadzona innowacja przekładała się na zwiększenie efektywności działania danego produktu. Zastanów się co chciałbyś zmienić i jak możesz to zrobić. Myśl niekonwencjonalnie. Zobacz jakie metody nie przyniosły efektów i co można wprowadzić, aby rozwiązywanie problemów stało się twórczym i innowacyjnym procesem.

Inteligencja społeczna i emocjonalna

Inteligencja społeczna oznacza dobór odpowiednich zachowań i komunikatów do danej sytuacji społecznej i odbiorcy. Natomiast inteligencja emocjonalna to kompetencje w zakresie rozumienia emocji własnych i innych osób, a także umiejętne radzenie sobie z własnymi emocjami i emocjami innych. Są to kompetencje bardzo istotne w pracy z innymi ludźmi. Umożliwiają trafną ocenę sytuacji i odpowiednie reagowanie w przypadku wystąpienia jakichś problemów w zespole. Warto obserwować samego siebie, swoje reakcje na różne sytuacje i osoby oraz wyciągać wnioski. Zrozumienie swoich emocji, ich podłoża, może pomóc nam w zrozumieniu punktu widzenia innych osób oraz ich stanów emocjonalnych.

Myślenie interdyscyplinarne

Umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin zawsze była bardzo cenna i przydatna. W obecnej dynamice rynku pracy rozwijanie kompetencji myślenia interdyscyplinarnego jest bardzo pożądane wśród poszukiwanych specjalistów IT.  Wciąż powstają nowe technologie, a to wymaga zdobywania nowych umiejętności i rozwoju kompetencji technicznych. Specjalista, który będzie potrafił połączyć wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystać ją w praktyce w rozwiązywaniu problemów, z pewnością dobrze poradzi sobie w wielu skomplikowanych projektach.

Umiejętność współpracy międzykulturowej

W branży IT pracują osoby z różnych państw, różnych kultur. Zarówno klienci, jak i programiści. Rozumienie innych kultur jest kluczowe dla efektywnej współpracy między osobami z różnych państw. Czasami pewne nieporozumienia np. w obrębie komunikacji mogą wynikać z różnic kulturowych. Warto zgłębić co jest istotne dla drugiej strony w komunikacji. Należy wspomnieć także o językach obcych. Umiejętność posługiwania się różnymi językami obcymi zawsze była i będzie cenna. Język angielski to język, który jest uniwersalny i międzynarodowy, jednak znajomość także innych języków, z pewnością poszerzy horyzonty i pozwoli lepiej zrozumieć inne kultury.

Umiejętność pracy z wirtualnym zespołem

W wyniku pandemii COVID-19 wiele firm i organizacji zdecydowało się na uruchomienie pracy zdalnej. Jest to wygodna i efektywna forma pracy dla wielu programistów. Dla osób, które wcześniej nie pracowały zdalnie, ta sytuacja wymagała nowych kompetencji. Współpraca zdalna to także wyzwania. Nie tylko dla poszczególnych pracowników branży IT, ale dla całych zespołów IT. Odpowiednia organizacja pracy i umiejętności komunikacji są tutaj kluczowe. Praca zdalna wymaga umiejętności samodyscypliny i dobrych narzędzi. Umiejętność współpracy wirtualnej z pewnością należy do kompetencji przyszłości.

Rozwój kompetencji miękkich

Ktoś mógłby stwierdzić, że w branży IT kompetencje miękkie nie są tak istotne jak kompetencje twarde. A jednak okazuje się, że wiele kluczowych kompetencji przyszłości to właśnie kompetencje miękkie. Posiadanie kompetencji miękkich w IT to już nie nice to have, ale must have. Dzięki takim umiejętnościom praca z innymi ludźmi jest bardziej efektywna i przyjemna.

Jak rozwijać kompetencje miękkie?

Na początku warto przeanalizować swoje umiejętności. Zadać sobie pytania – w czym jestem dobry? Co wychodzi mi nieco gorzej, nad czym mogę popracować? Jeśli widzimy jakieś obszary do rozwoju, warto pochylić się nad nimi bardziej. W internecie można znaleźć wiele szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie. W trakcie szkoleń często polecane są różne książki oraz ćwiczenia, które można wykonywać, aby rozwinąć daną kompetencję.

About the Authors

Klaudia ☁️ -

- LinkedIn

Wcześniej Tech Sourcing Partner, a obecnie Tech Rekruterka, która działa również jako Agentka Kariery w IT. Pomaga programistom znaleźć pracę zgodną z ich oczekiwaniami.