Zadania Rekrutera IT

11 października 2022

Pewnie zastanawiasz się, czym różni się rekruter od rekrutera IT? Co robi Rekruter IT? Za co odpowiedzialny jest Rekruter IT? Rekruter IT to osoba wyspecjalizowana w rekrutacjach w branży IT, która posiada niezbędną wiedzę zarówno na temat prowadzenia procesów rekrutacyjnych, jak i najnowszych technologii. To ktoś, kto rozumie zasady działania branży IT i na bieżąco śledzi jej rozwój. Jak wiadomo, branża IT charakteryzuje się ogromną dynamiką i zmiennością. Wciąż powstają nowe technologie, a obecne są wciąż intensywnie rozbudowywane. 

Wielu programistów chce pracować wykorzystując najnowsze technologie, dążyć do rozwoju osobistego, co także przekłada się na wyższe zarobki. Jeśli organizacja, bądź projekt nie odpowiadają pracownikom, często odczuwają oni impuls do zmiany pracy. Wówczas swoje działania wdraża rekruter IT, który poszukuje kandydatów odczuwających wcześniej wspomniany impuls do zmiany i stara się odpowiedzieć na potrzeby klienta. 

Wobec tego spróbujmy przeanalizować zadania, które wykonuje rekruter IT od początku aż do końca rekrutacji.

Kontakt z Hiring Managerem i stworzenie persony kandydata

Zanim rozpocznie się proces rekrutacyjny rekruter kontaktuje się z Hiring Managerem. Czyli osobą, która zatrudnia pracowników w danej firmie, aby poznać oczekiwania, funkcjonowanie organizacji i zespołu, do którego poszukiwany jest pracownik oraz zadać niezbędne pytania konieczne do stworzenia persony kandydata. 

Czym jest persona kandydata? Jest to zrozumienie i określenie kim tak naprawdę jest Twój kandydat. Tworząc personę skupiamy się nie tylko na dotychczasowym doświadczeniu i technologiach, które zna kandydat, ale także na wyznawanych przez niego wartościach (czym charakteryzuje się jego/jej zdaniem dobra kultura organizacyjna, jakie ma cele, motywatory, czy ma jakieś zastrzeżenia, bądź obawy). 

Stworzenie persony pomaga odpowiednio zaprojektować i zorganizować strategie rekrutacyjne, a także przeprowadzić kampanię marketingową, która skierowana jest do konkretnego kandydata.

Sourcing

Rekruter IT tworzy strategie poszukiwania kandydatów zarówno aktywnych, jak i pasywnych wykorzystując do tego celu różne narzędzia. Najbardziej popularnymi i skutecznymi metodami poszukiwania są Boolean search oraz X-ray search. Polegają głównie na wpisywaniu w wyszukiwarkę różnych kombinacji słów i fraz kluczowych, które mają pomóc mu znaleźć odpowiednią osobę. 

Tworzenie i publikowanie oferty

Gdy rekruter zna już potrzeby firmy, dla której pracuje i widzi obraz kandydata, którego będzie poszukiwał, może rozpocząć tworzenie oferty. Oferta powinna zawierać informacje na temat firmy, projektu, lokalizacji, wynagrodzenia, oczekiwań, benefitów, a także procesu rekrutacyjnego.

Pierwszy kontakt z kandydatem

Jak wspomnieliśmy w artykule ‘Rekruter RPO, czyli PRO rozwiązanie dla Twojego biznesu’, rekruter jest pierwszym ogniwem w kontakcie z kandydatem i to on stara się zbudować i utrzymać pozytywną relację od samego początku. Każdy kandydat jest człowiekiem, który oczekuje informacji zwrotnej na swój temat. Rekruter jest osobą, która powinna dawać taką informację zwrotną na każdym etapie rekrutacji. To również należy do jego zadań.

Rozmowa rekrutacyjna

Rekruter IT to osoba, która rozumie relacje międzyludzkie i wie, jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną. Ma także wiedzę na temat wielu technologii i narzędzi, więc może zadać kandydatowi różne pytania w tym temacie. Po zakończonej rozmowie rekrutacyjnej, rekruter przekazuje informację zwrotną Hiring Managerowi, który podejmuje dalsze kroki.

Feedback na każdym etapie 

Jak powiedzieliśmy wcześniej przy okazji kontaktu z kandydatem, feedback (informacja zwrotna), musi zostać przekazana na każdym etapie. Zadaniem rekrutera jest dostarczenie konstruktywnej informacji zwrotnej na temat tego, dlaczego kandydat został przyjęty/odrzucony. Taka wiadomość będzie dla kandydata cenna, ponieważ będzie znał obszary do rozwoju na przyszłość i będzie mógł nad nimi pracować, a także zostanie utrzymana pozytywna relacja i wizerunek pracodawcy.

Rekruterzy kontaktują się z kandydatami także po tym, jak zostaną oni zatrudnieni w danej firmie. Często jest to podyktowane chęcią otrzymania informacji na temat funkcjonowania w nowej pracy. Jest to z kolei feedback także dla rekruterów, którzy mogą dowiedzieć się, jak wyglądają dalsze losy kandydata w firmie, dla której prowadzili rekrutację.

Rekruter IT to osoba wykonująca wiele różnych zadań, które wymagają cierpliwości, skupienia i zaangażowania. Aby wszystkie wykonywane przez niego działania prowadziły do efektywnych procesów rekrutacyjnych, musi znać realia branży IT oraz biznesu.

Zatrudnienie rekrutera IT może być bardzo opłacalnym krokiem dla Twojej firmy. To inwestycja, która pociąga za sobą nie tylko znalezienie i zatrudnienie odpowiadającego na Twoje potrzeby pracownika, ale także stworzenie solidnej i satysfakcjonującej relacji biznesowej oraz budowanie pozytywnego wizerunku Twojej firmy w świecie IT. 

Zadania rekrutera IT

Podsumowując – jaka organizacja nie chciałaby być zapamiętana jako ta, która wyróżnia się wyjątkowym i indywidualnym podejściem do każdego kandydata oraz przeprowadzaniem sprawnego i przejrzystego procesu rekrutacyjnego? Rekruter IT z pewnością może w tym pomóc.

About the Authors

Klaudia ☁️

- LinkedIn

Wcześniej Tech Sourcing Partner, a obecnie Tech Rekruterka, która działa również jako Agentka Kariery w IT. Pomaga programistom znaleźć pracę zgodną z ich oczekiwaniami.