Pytania behawioralne na rozmowie rekrutacyjnej

16 lutego 2023

Pytania behawioralne to pytania, które odnoszą się do zachowań, doświadczeń kandydata i jego reakcji na sytuacje z poprzednich miejsc pracy. Mają one na celu bardziej dokładne poznanie osobowości kandydata, a w połączeniu z oceną umiejętności technicznych, mogą być dobrym wskaźnikiem przyszłych zachowań i kompatybilności z zespołem i kulturą organizacyjną firmy, do której kandydat aplikuje. 

Przykłady pytań behawioralnych

Zwykle pytania behawioralne zaczynają się od:

 • “Opowiedz /pomyśl o sytuacji w której…”
 • “Powiedz, jak zachował_ś się, gdy…”
 • “Opisz sytuację w której…”

Poniżej znajdziesz przykłady pytań w zależności od różnych kompetencji miękkich. Będą one przydatne zarówno dla Rekruterów IT, jak i dla kandydatów 🙂

Komunikatywność

 • Opowiedz o sytuacji, w której musiał_ś  zabrać głos i być asertywn_, aby osiągnąć ważny dla Ciebie cel.
 • Opowiedz o sytuacji, w której musiał_ś przedstawić złożony problem techniczny osobie, która nie rozumiała bardziej szczegółowego, specjalistycznego nazewnictwa. Jak upewnił_ś się, że druga osoba Cię zrozumiała?

Jeśli poszukujesz osoby na stanowisko Team Leada, warto zapytać o to, czy w przeszłości pracowała w zespole, w którym byli np. programiści juniorzy i jak wówczas wyglądała komunikacja.

 • Czy była sytuacja, gdy czuł_ś, że nie zakomunikował_ś czegoś w taki sposób, jak chciał_ś? Jak znalazł_ś rozwiązanie?

Praca w zespole

 •  Opowiedz o pracy w zespole, której nie wspominasz dobrze – co się zadziało i dlaczego to Cię rozczarowało?
 •  Jaka była najtrudniejsza sytuacja, gdy kierował_ś zespołem? Jak udało Ci się ją rozwiązać?
 •  Gdy miał_ś do osiągnięcia ważny cel, jak współpracował_ś z innymi członkami zespołu, aby odnieść sukces?

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 • Opowiedz o sytuacji, gdy miał_ś konflikt z członkiem zespołu. Jak sobie z nią poradził_ś? Czy był_ś w stanie znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązanie?
 • Opowiedz o sytuacji, gdy w Twoim zespole był konflikt (między innymi członkami) – jak radził_ś sobie w tej sytuacji? 
 • Czy podczas pracy nad projektem był taki moment, że nie zgadzał_ś się z kimś? Jak udało się dojść do porozumienia? 

Zorientowanie na cel i rozwiązanie problemu

 • Jaki był największy problem, z którym spotkał_ś się do tej pory podczas pracy przy projektach? Co sprawiło, że był trudny? Jak go rozwiązał_ś?
 • Opowiedz o sytuacji, gdy napotkał_ś jakąś przeszkodę podczas pracy nad projektem – co to była za przeszkoda? Jakie rozwiązanie udało Ci się znaleźć, aby ostatecznie rozwiązać problem?
 • Czy zauważasz problemy na etapie, gdy jeszcze nie przerodziły się w coś poważnego i starasz się na bieżąco naprawiać? Możesz podać przykład jakiejś sytuacji?

Stres oraz zarządzanie czasem

 • Podaj przykład ostatniej stresującej sytuacji w pracy. Czego dotyczyła? Jak sobie z nią poradził_ś?
 • Opowiedz o sytuacji, gdy udało Ci się efektywnie pracować pod presją czasu. Jak zorganizował_ś swoją pracę, aby osiągnąć zamierzony rezultat?
 •  Opowiedz o sytuacji, gdy nie udało Ci się efektywnie pracować pod presją czasu. Dlaczego tak było? Jakie udało Ci się podjąć kroki? Co zrobił_byś teraz patrząc na tę sytuację?

Gdy jakaś sytuacja szczególnie nas interesuje, oprócz pytania dotyczącego przeszłych wydarzeń, warto także zapytać jak kandydat zachowałby się gdyby taka sytuacja przydarzyła się teraz. Ludzie uczą się, wyciągają wnioski i zmieniają swoje mechanizmy działania. Być może wyniesione z poprzednich doświadczeń lekcje, sprawiają, że obecnie strategie rozwiązania pewnych sytuacji znacznie różniłyby się od tych z przeszłości 🙂

Dlaczego odpowiednie pytania behawioralne są tak ważne?

Po rozmowie z Hiring Managerem i na etapie tworzenia ogłoszenia wizualizujemy sobie personę do której chcemy dotrzeć. Wiemy na czym najbardziej zależy zespołowi i kogo widzieliby w swojej drużynie. Trafne pytania behawioralne na rozmowie rekrutacyjnej mogą pomóc nam lepiej ocenić, czy kandydat posiada takie doświadczenie i cechy, których szukamy. 

A Ty jakie zadajesz pytania behawioralne na rozmowach?

About the Authors

Klaudia ☁️

- LinkedIn

Wcześniej Tech Sourcing Partner, a obecnie Tech Rekruterka, która działa również jako Agentka Kariery w IT. Pomaga programistom znaleźć pracę zgodną z ich oczekiwaniami.