Persona kandydata – dlaczego jest kluczowa w procesie rekrutacji?

31 stycznia 2023

Jednym z problemów występujących w procesie rekrutacji jest niedopasowanie kandydatów do profilu stanowiska. Często pod względem wymagań technicznych, ale też tzw. culture fit. Z tego powodu proces rekrutacji się wydłuża, generuje większe koszty. W tym artykule dowiesz się, dlaczego rekruterom tak bardzo zależy na zbudowaniu profilu idealnego kandydata.

Czym jest persona kandydata?

Opis persony kandydata to wyobrażenie osoby, która jest wzorowo dopasowana do wymagań stanowiska i kultury organizacji. Tworzenie profilu kandydata opiera się na analizie potrzeb i oczekiwań, jakie stawia pracodawca. Pod uwagę bierze się również motywacje grupy docelowej, czyli potencjalnych kandydatów.

Persona kandydata jest istotna dla procesu rekrutacji, ponieważ pomaga skupić się na kryteriach. Które są najważniejsze dla danego stanowiska i organizacji. Służy ona jako narzędzie rekrutacyjne i pomaga identyfikować i wyłaniać kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają na potrzeby stanowiska.

Czy da się znaleźć kandydata idealnego?

Niemal niemożliwe jest znalezienie kandydata odpowiadającego w 100% wcześniej ustalonej personie. To nierealistyczne i niezdrowe podejście do rekrutacji, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, że kandydat będzie miał wszystkie wymagane cechy i kompetencje. Należy skupić się na szukaniu kandydata, który posiada niektóre z kluczowych cech i kompetencji. A także ma potencjał do rozwoju i nauki nowych umiejętności. Dlatego ważne jest, aby rekruterzy i działy HR były elastyczne w swoich wymaganiach i gotowe na pewne kompromisy. Tak aby znaleźć najlepszego kandydata dla danej roli.

Zalety tworzenia persony

Może się wydawać, że jest to bezsensowny pomysł, skoro wymyślony ideał nie istnieje. Poznaj 5 argumentów, które pokazują, że warto stworzyć personę:

 • Zwiększenie efektywności procesu rekrutacji

Stworzenie persony kandydata umożliwia skupienie się na kluczowych cechach i kompetencjach kandydata, co zwiększa efektywność procesu rekrutacji i pozwala na znalezienie odpowiedniej osoby w krótszym czasie.

 • Oszczędność czasu i pieniędzy

Dzięki personie idealnego kandydata proces rekrutacji jest bardziej efektywny i skoncentrowany na kandydatach, którzy najlepiej odpowiadają na potrzeby stanowiska. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze związane z rekrutacją.

 • Zwiększenie zgodności w ocenie kandydatów

Stworzenie persony kandydata pozwala na ustanowienie wspólnego wyobrażenia o tym, jaki kandydat będzie najlepiej odpowiadał na potrzeby stanowiska. To zwiększa zgodność w ocenie i selekcji kandydatów między rekruterem i hiring managerem.

 • Ulepszenie kultury organizacyjnej

Dzięki personie idealnego kandydata można lepiej zrozumieć potrzeby i wartości kandydatów, co pomaga w budowaniu lepszej kultury organizacyjnej i zwiększenia zaangażowania pracowników. Na tej podstawie można zaplanować też employer brandingowe.

 • Poprawa wizerunku firmy

Dzięki lepszemu doborowi kandydatów i ulepszeniu procesu rekrutacji persona idealnego kandydata pomaga w poprawie wizerunku firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy.

Jak stworzyć personę kandydata?

Początkowo proces ten może się wydawać długi i trudny. Warto podzielić go na konkretne kroki. Pomoże to usystematyzować informacje oraz tworzyć obraz osoby obecnej nie tylko w głowie hiring managera, ale także odpowiadającej realiom rynku pracy.

 1. Określenie celów — najpierw należy jasno określić cel tworzenia persony kandydata, np. jakie cechy i kompetencje są niezbędne dla danego stanowiska, jakie potrzeby i wartości są ważne dla kandydatów.
 2. Badanie rynku pracy — następnie należy przeprowadzić badanie rynku pracy, aby lepiej zrozumieć potrzeby, oczekiwania i motywacje potencjalnych kandydatów. Można to zrobić poprzez przegląd ofert pracy, badanie konkurencji lub wywiady z kandydatami.
 3. Analiza danych — Analiza danych z poprzednich rekrutacji może pomóc w zrozumieniu, jakie cechy i kompetencje były najważniejsze dla poprzednich kandydatów i jakie były najlepsze praktyki.
 4. Rozmowy z pracownikami — Rozmowy z pracownikami i przełożonymi, którzy bezpośrednio współpracują z kandydatami, pozwolą na uzyskanie wartościowych informacji na temat potrzeb i oczekiwań kandydatów.
 5. Połączenie zebranych danych — Po zebraniu danych należy je skonsolidować i wyciągnąć z nich wnioski na temat cech, kompetencji i wartości, jakie ma posiadać dopasowany kandydat.
 6. Tworzenie profilu — Ostatnim krokiem jest tworzenie profilu persony idealnego kandydat. Profil powinien zawierać takie informacje jak wiek, pochodzenie, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, wartości, opis indywidualnej motywacji kandydata.
 7. Regularne aktualizowanie — Persona kandydata powinna być regularnie aktualizowana, aby odpowiadać zmieniającym się potrzebom rynku pracy i organizacji.

Przykładowy formularz tworzenia persony

 • Imię:
 • Wiek:
 • Miejsce zamieszkania:
 • Doświadczenie:
 • Cechy osobowości:
 • Cele zawodowe:
 • Indywidualna motywacja kandydata do zmiany pracy:
 • Styl życia:

Jest to bardzo uproszczona wersja. Rekruter odpowiedzialny za ten proces powinien zadawać pytania pomocnicze. Rodzaj i ilość informacji należy dostosować do danego stanowiska.

Teraz już wiesz, dlaczego warto stworzyć profil idealnego kandydata. To nie wymysł osób zajmujących się rekrutacją. Najlepiej, żeby w proces tworzenia person zaangażowane były, poza hiring managerem również inne osoby z zespołu. Stworzony profil kandydata to jedynie szablon. Tak jak nie ma idealnej pracy, tak samo niemal niemożliwe jest znalezienie osoby spełniającej wszystkie wymagania.

About the Authors

Hania

- LinkedIn

Tech Sourcing Partner i Brand Awareness Specialist. Interesuje się wszystkim, co związane z HR. Lubi działać w wielu obszarach i dzięki temu wykorzystywać pokłady swojej kreatywności.