Cześć, poznajmy się lepiej 🙂

Edukacja jest podstawowym prawem człowieka.

Dlatego wyruszyliśmy w podróż, aby wyposażyć wiodące firmy EdTech w odpowiedni zestaw umiejętności.

Skontaktuj się

Nasz zespół

Nasze wartości

Zmieniamy świat na lepsze

Każdy kontakt jest dla nas okazją, by uczynić świat lepszym miejscem. Stawiamy wartości ponad zyski, bo myślimy o długofalowych korzyściach, a nie o krótkoterminowych zyskach.

Feedback to podstawa

Prawda to dar, na którym budujemy lepszą przyszłość. Zawsze dajemy feedback i nie unikamy trudnych rozmów. Jasno mówimy o tym: co czujemy, co myślimy, co doceniamy, z czym się nie zgadzamy.

Wspieramy się i bierzemy odpowiedzialność

Nie oceniamy się, ale uzupełniamy i wzmacniamy. Jako zespół obracamy nasze słabości w siłę. Bierzemy odpowiedzialność za współpracowników, partnerów i klientów, dlatego dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się ze zobowiązań.

Różnorodność ma znaczenie

Szukamy wartości w tym, co różne. Rozumiemy, że wiele punktów widzenia podnosi jakość produktów, usług, pracy i życia. Walczymy ze stereotypami, przeciwdziałamy dyskryminacji i promujemy zasady równego traktowania.