B2B czy UOP, oto jest pytanie!

27 grudnia 2022

Ogłoszenia, w których pracodawcy dają możliwość wyboru formy współpracy nikogo już nie dziwią. Wśród specjalistów IT, szczególną popularnością cieszą się umowy B2B, które kuszą wyższym wynagrodzeniem i niezależnością. Firmy chętnie je proponują i nie ma czemu się dziwić- dla ich biznesów oznacza to ograniczenie kosztów zatrudnienia i mniejszą liczbę obowiązków. Brzmi jak win-win, ale czy w każdym przypadku umowa B2B będzie tak samo korzystna?

Jeśli jesteś w trakcie rozglądania się za nowymi projektami i chciał_byś dowiedzieć się więcej o zaletach i wadach tego rozwiązania, dobrze trafił_ś-  w tym artykule rozkładamy temat B2B na czynniki pierwsze. 

umowa

O B2B słów kilka…

Jak sama nazwa wskazuje, umowa B2B (business to business) jest zawierana między dwoma podmiotami- firmą pracodawcy i pracownikiem. Decydując się na tę formę zatrudnienia, jesteśmy więc zmuszeni do założenia własnej działalności gospodarczej. I co za tym idzie rozliczania się za pomocą faktur, które pracodawca zobowiązany jest regulować.

Ważną kwestią jest fakt, że założenia umowy B2B podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy tak, jak ma to miejsce w przypadku Umowy o Pracę. Ten drobny szczegół pozbawia nas przywilejów pracownika takich, jak m.in. należny okres wypowiedzenia, płatny urlop wypoczynkowy, czy stosunkowo dobrze płatne dni chorobowe (80%). Ale stwarza jednocześnie wiele możliwości.

Porównanie zarobków- UoP vs B2B

Różnice w stawkach między Umową o pracę, a B2B sięgają z reguły dobrych kilku tysięcy. Z czego wynikają te rozbieżności i ile w praktyce otrzymują na rękę samozatrudnieni?

Kwota netto, która wpływa, co miesiąc osobom na UoP to w przybliżeniu zaledwie 60 proc. całkowitych kosztów ich etatu. Różnica wynika z obowiązku pracodawcy do zapłaty w imieniu pracownika zaliczki na podatek dochodowy oraz obowiązkowych składek.

Przykład: Tomek, który jest zatrudniony na UoP zarabia 10 000 zł brutto miesięcznie. A jego wynagrodzenie “na rękę” wynosi 6937,39 zł. Całkowity koszt pracodawcy poniesiony w związku z jego zatrudnieniem będzie równy 12 048 zł. 

W przypadku umowy B2B, pracownik-przedsiębiorca samodzielnie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy i wszystkie składki. Zakładając, że pracodawca chce, aby jego koszty pozostały niezmienne może zaproponować takiej osobie wyższą kwotę, w tym przypadku 12000 netto.  

Przykład: Kasia na tym samym stanowisku wybrała samozatrudnienie, a na jej fakturze widnieje stawka 12000 zł netto + VAT. To jej pierwsza umowa B2B, więc może ona skorzystać z “Ulgi na start’, która przez 6 miesięcy zwalnia ją z płacenia składek ZUS. Po opłaceniu obowiązkowej składki zdrowotnej (588 zł) i liniowego podatku dochodowego (2168,28 zł, jeśli nie poniesie żadnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności) Kasia otrzyma na rękę 9243 zł, czyli o ponad 2300 zł więcej niż Tomek. Po upływie 6 miesięcy będzie ona mogła skorzystać z tzw. składki preferencyjnej, co oznacza, że jej koszty na okres kolejnych 24 miesięcy zwiększą się jedynie o symboliczne składki na ZUS. W przypadku Kasi będzie to ok. 260 zł, więc przez kolejne 2 lata będzie zarabiać ok. 9040 zł miesięcznie. 

Po upływie tego okresu, składka na ZUS ulegnie zwiększeniu, a na konto Kasi będzie wpływać 8357,72. A to nadal o 1420 zł więcej niż zarabia Tomek zatrudniony na Umowie o pracę.

Przy niższych kwotach pokazane różnice będą mniejsze, więc warto skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów wynagrodzeń B2B i porównać opłacalność umowy dla wysokości naszego wynagrodzenia.

Uwaga! O czym musisz pamiętać!

Znacznie bardziej opłaca się poczekać z decyzją o samozatrudnieniu do momentu nawiązywania współpracy z nowym pracodawcą. W przypadku, gdy zdecydujemy się na ten krok u obecnego pracodawcy, nie będziemy mogli liczyć na uzyskanie “Ulgi na start”czy tzw. “Małego Zusu”. Stracimy też możliwość wyboru podatku liniowego i ryczałtu.

Blaski i cienie…

Finanse to nie jedyna z zalet samozatrudnienia. Wśród nich wymienia się też…

 1. Większą swobodę w negocjowaniu warunków umowy. Kodeks Cywilny nie określa dokładnej treści umowy B2B, więc jej zapisy mogą być indywidualnie dopasowywane do naszych potrzeb.
 2. Brak ograniczeń co do liczby współprac. Możliwość świadczenia usług dla kilku różnych firm jednocześnie.
 3. Możliwość zlecania zadań podwykonawcom. Wymagany jest tu zapis w umowie.
 4. Stosunkowo elastyczny czas pracy. Niektórzy pracodawcy wymagają co prawda obecności w konkretnych przedziałach czasowych, jednak samozatrudnieni mają większą przestrzeń do negocjacji.
 5. Możliwość wyboru podatku liniowego, który zakłada, że niezależnie od osiąganych dochodów przedsiębiorca odprowadza 19% podatku dochodowego. Szacuje się, że to korzystna opcja dla osób, których zarobki przekraczają ok. 100 000 rocznie.
 6. Możliwość zaliczania wydatków w koszty prowadzenia działalności i tym samym zmniejszenie wysokości odprowadzanego podatku dochodowego. Przykładami takich kosztów może być paliwo, szkolenia branżowe, obsługa księgowa czy leasing na samochód.

Mowiąc o wadach B2B mamy na myśli…

 1. Konieczność wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, samodzielnego opłacania podatków. Można jednak skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które za drobną kwotę wykona większość papierkowej roboty za nas. 
 2. Brak płatnych urlopów wypoczynkowych i na żądanie. Coraz więcej pracodawców oferuje jednak płatne dni wolne jako benefit. 
 3. Brak ochrony przed nagłym zwolnieniem. Jeśli zależy nam na okresie wypowiedzenia, warto wynegocjować, aby taki zapis znalazł się w umowie. 
 4. Dużo niższe kwoty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. 
 5. Konieczność samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Samozatrudnieni płacą często niższe składki emerytalne, nie są objęci Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Nie obowiązują ich również programy emerytalne kierowane przez pracodawców dla pracowników, co sprawia, że ich świadczenia będą siłą rzeczy dużo niższe. 
 6. Możliwe problemy z uzyskaniem kredytu– wymagania banków stawiane przedsiębiorcom są znacznie wyższe, co może przekładać się na brak zdolności kredytowej.

Podstawowe różnice między UoP, a B2B

Aby jeszcze lepiej pokazać główne różnice między UoP, a B2B w poniższej tabeli zamieszczamy małe podsumowanie.

Jeśli po przeczytaniu tego artykuły czujesz, że B2B jest opcją dla Ciebie, pierwszym krokiem na drodze do celu będzie założenie własnej działalności gospodarczej. Cała procedura jest szybka i bezpłatna- wystarczy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl. Oraz wypełnić wniosek potwierdzając swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. 

Voila! Witaj w gronie przedsiębiorców 😉

About the Authors

Martyna ?

- LinkedIn

Candidowa Rekruterka Muszkieterka, Tech Sourcing Partner i Business Executive w jednym. Niedoszła księgowa, która stosy faktur zamieniła na ludzi. Pracę sourcera uwielbia za inspirujące rozmowy i sportowy dreszczyk emocji.